NOWI RATOWNICY-KPP

SZKOLENIE

Druhowie z OSP Kryg: Małgorzata Karp, Małgorzata Mika i Krzysztof Karp brali udział
w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Kraków. Gospodarzem
była Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy.

 

Kurs rozpoczął się 25 października 2013 roku i odbywał się w systemie weekendowym przez kolejne 4 tygodnie. W pierwszym etapie druhom została przekazana wiedza teoretyczna z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
a następnie odbywały się ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy kursu uczyli się jak zachować się w szczególnych przypadkach, kiedy dochodzi do stanu zagrożenia życia poszkodowanej osoby. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności osób działających w szeregach OSP, aby sprawniej współpracowały z systemem ratownictwa medycznego.

{gallery}kpp-szk{/gallery}

EGZAMIN

W dniu 23 listopada 2013 roku przeprowadzony został egzamin państwowy
w Uściu Solnym pod okiem bryg. lek. med. Jacka Niteckiego. Cała grupa z powiatu gorlickiego w tym nasi druhowie pozytywnie zdali egzamin uzyskując tytuł ratownika. GRATULACJE!!! 

 

 

{gallery}kpp-23.11.2013{/gallery}

Scroll to Top