Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego

OSP w Krygu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego. Postępowanie jest dostępne pod adresem […]

Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego Read More »