Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego

OSP w Krygu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego. Postępowanie jest dostępne pod adresem strony internetowej:
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/840507

Scroll to Top