Warta Honorowa przy Grobie Jezusa

Wszystkich druhów pragnących pełnić Warte Honorową przy Grobie Pana Jezusa zapraszamy na spotkanie organizacyjne, dnia 02.04.2015 r. (tj. jutro) o godzinie 20:00 w remizie OSP.

Scroll to Top