XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 8 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach ul. Niepodległości 5 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

 To już piętnaste organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach eliminacje powiatowe. W eliminacjach powiatowych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 45 pytań z różnych dziedzin pożarnictwa m.in. przepisów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz historii straży pożarnej. Egzamin ustny  wyłonił laureatów konkursu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski. 

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: bryg Zbigniew Szurek – przewodniczący, Wioletta Sarnecka – sekretarz, kpt. Paweł Gryboś – członek. 
W wyniku eliminacji powiatowych wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych grupach wiekowych.

GRUPA I – uczniowie szkoła podstawowych
1- Aleksandra Przybyło – Szkoła Podstawowa w Sękowej 
2- Aneta Lenard – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej 
3- Katarzyna Kloc – Zespół Szkół w Brzanie 

GRUPA II – uczniowie szkół gimnazjalnych
1- Katarzyna Mika – Gimnazjum w Krygu 
2- Monika Jerzak – Gimnazjum w Moszczenicy 
3- Maciej Drożdż – Publiczne Gimnazjum w Łużnej 

GRUPA III – uczniowie szkół ponadgimnazjalych

1- Paweł Turek – Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach 
2- Sebastian Ślęzak – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
3- Wojciech Hycnar – Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody oraz dyplomy które uroczyście wręczali: Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. mgr  Bohdan Białoń, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach Krzysztof Kosiba. Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju ufundowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 29 kwietnia 2014r.
w Krakowie.

Sporządził: st. kpt. Dariusz Surmacz

 

Źródło:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

ZOP ZOSP RP Gorlice

Scroll to Top